23 t/m 26 juli 2019 46e Fietsvierdaagse van Bladel

Reglement

1  De inschrijving is vanaf 12 jaar. In gezinsverband is de leeftijdsgrens niet van toepassing.

2  Deelnemers dienen in te schrijven via het inschrijfformulier. De stempelkaart geldt als bewijs van inschrijving.

3  De laatste dag kunt U in aanmerking komen voor een herinneringsmedaille, mits U drie dagen heeft deelgenomen

    aan de fietsvierdaagse en Uw stempelkaart volledig is afgestempeld.

4  De deelnemers doen bij voorbaat afstand van alle afspraken aan de organisatie van

    deze fietsvierdaagse wegens schade,ongeacht de oorzaak hiervan en vrijwaren de

    organisatie van alle vorderingen welke het gevolg zou kunnen zijn van deze fietsvierdaagse.

5  Indien bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken dat de fietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk geen

    doorgang kan vinden naar oordeel van de organisatie, kunnen de deelnemers of andere belanghebbenden 

    geen aanspraak doen op schadevergoeding of teruggave van inschrijfgeld.

6  Vertrek vanaf 10.00 uur. Voor de 65 km kan tot 16.00 uur vertrokken worden.

    Voor de 35 km en 20 km is de uiterste vertrektijd 17.00 uur.

7  Afmelden voor 20.00 uur bij de organisatie.

8  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

HAPERT AanhangwagensMTD Pure WaterInterfoodvan HoofSchippers MS